Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderstaand kunt u de algemene verkoopsvoorwaarden van GREEN PERU ADVENTURES lezen. Deze voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen GREEN PERU ADVENTURES, zijn klanten en de partners waarmee GREEN PERU ADVENTURES samenwerkt. Om die reden zijn wij verplicht om deze voorwaarden openbaar te maken en de link te delen met onze klanten en partners. Wanneer de klant zijn reservering bevestigd, gaat hij automatisch akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van GREEN PERU ADVENTURES.

GREEN PERU ADVENTURES verplicht zich om de service te leveren, zoals deze voor het maken van de reservering aan de klant beschreven werd. Daarnaast sturen we u een  bevestiging van uw aanbetaling samen met een electronisch betalingsbewijs. In een uitzonderlijk geval waarin klachten niet op een bevredigende wijze opgelost kunnen worden, kan de klant met zijn klacht terecht bij de gemachtigde autoriteiten van Peru.

GREEN PERU ADVENTURES E.I.R.L is een officieel Peruaans bedrijf, geregistreerd onder het nummer RUC 20564395529 (onder de naam van Roland Leonardo Gamboa)  adres: Calle Triunfo 392 Off. 208 Cusco. Om die reden zijn wij verplicht om de Peruaanse wettelijke beperkingen na te leven. Onze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Peruaanse wetgeving.

Om zowel onze service naar onze klanten als de locale impact van toerisme te verbeteren  werken we nauw samen met locale agentschappen bij het organizeren van onze tours.

A) ANDERE LOCALE OMSTANDIGHEDEN

1. Gegeven het feit dat Peru een ontwikkelingsland is, doen wij ons best om gegeven de omstandigheden een service van een hoge kwaliteit te leveren. Echter, hotels en vervoer zou iets minder luxe kunnen zijn dan u gewend bent.

2. Wegen kunnen gevaarlijke gaten hebben of ongemarkeerde verkeersdrempels, die beiden niet altijd zichtbaar zijn. Gebruikt u alstublieft u veiligheidsgordel wanneer deze aanwezig is, om onnodige verwondingen te voorkomen.

3. Soms kunnen lokale wetgevingen, (veiligheids)regels, afspraken en soortgelijke overeenkomsten op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Probeer flexibel te zijn en een open mind te hebben.

B) ONVERWACHTE OMSTANDIGHEDEN

1. We wijzen elke verantwoordelijkheid in geval van onverwachte of oncontroleerbare omstandigheden of in geval van incidenten die de verantwoordelijkheid van de klant betreffen van de hand. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen of annuleringen van vluchten of andere vervoersmiddelen, die het verdere reisschema van de klant beïnvloeden.

2. We behouden ons het recht voor om ons reisschema te annuleren of wijzigen als gevolg van onverwachte of oncontroleerbare omstandigheden (bijvoorbeeld: klimatologische omstandigheden, slechte toestand van de wegen, problemen in het openbaar vervoer, zaken in de interne politieke situatie, oorlogen, stakingen, natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden), die het onmogelijk maken om het reisschema uit te voeren of om de veiligheid van ons personeel en/ of de klant te waarborgen.

3. We wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in het geval van buitengewone situaties die te maken hebben met de veiligheid van de klant en die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, of andere gevolgen, die veroorzaakt worden door acties, onwettig gedrag of nalatigheid van de klant. De eventuele extra kosten die gemaakt worden in het geval van wijzigingen in het programma als gevolg van de hierboven beschreven incidenten zullen altijd in rekening gebracht worden aan de klant. We zullen het programma slechts wijzigen na het krijgen van schriftelijke goedkeuring van de klant en de eventuele extra betaling. GREEN PERU ADVENTURES behoudt zich het recht voor om het programma te annuleren zonder restitutie, wanneer de klant niet akkoord gaat met de aangeboden wijziging.

4. We behouden ons het recht voor om elk programma te annuleren als gevolg van de slechte gezondheid of fysieke conditie van de klant.

5. Verlies, door annuleringen als gevolg van de hierboven beschreven incidenten kunnen niet gecompenseerd worden, wanneer de klant beschuldigd kan worden voor het incident (bijvoorbeeld: nalatigheid, onwettig gedrag of de slechte gezondheid van de klant).

6. We behouden ons het recht voor om incidenteel samen te werken met andere operators, wanneer wij niet over voldoende personeel beschikken om de tour zelf aan te bieden. De klant wordt hiervan altijd voorafgaand op de hoogte gesteld.

7. We wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand wanneer het gaat om incorrecte informatieverschaffing door derden, betreffende onze diensten of prijzen.

C) VOOR UW REIS

1. We raden u aan om uw tour ten minste drie maanden van te voren te reserveren. Voor elke tour waarin Machu Picchu een onderdeel vormt raden we u aan om zo vroeg mogelijk te reserveren als mogelijk.

2.De klant moet beschikken over de noodzakelijke visa en paspoorten. Dit houdt in: alle documenten die benodigd worden door de gemachtigde autoriteiten van Peru. Wanneer er twijfels bestaan hierover dient de ambassade van het eigen land gecontacteerd te worden.

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de klant om ons te voorzien van volledige en correcte persoonlijke informatie, inclusief het paspoort nummer. De klant dient de extra kosten te betalen die gemaakt worden als gevolg van incorrecte of incomplete informatie.

3. De klant moet beschikken over alle noodzakelijke vaccinaties en medicijnen die nodig zijn voor een goede gezondheid. Bovendien zal de klant geen gezondheidsrisico´s nemen tijdens zijn reis.

4. Wij proberen om samen te werken met locale agentschappen en transportbedrijven die over een verzekering beschikken. Deze optie is echter niet altijd beschikbaar en wanneer er beschikt wordt over een verzekering is de dekking gebruikelijk minimaal.

5. Wanneer er sprake is van een speciale medische conditie of allergie moet dit van te voren gemeld worden door de klant en moet de desbetreffende medicatie hiervoor worden
meegenomen.

6. De klant moet in het bezit zijn van een geldige reis- en gezondheidsverzekering. Wanneer de klant deelneemt aan sportactiviteiten of activiteiten die als ´gevaarlijk´ betiteld worden (bijvoorbeeld: paragliding, rafting, mountain biking, berg beklimmen) moet de klant een verzekering hebben die deze activiteiten dekt. We kunnen de klant vragen om zijn verzekeringspapieren te laten zien, alvorens deel te nemen aan deze activiteiten. We wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van ongevallen of verwondingen bij deze sporten en activiteiten; de klant draagt de volledige verarntwoordelijkheid. Mogelijk vragen we u om een disclaimer te ondertekenen voordat we u toestaan deel te nemen aan bepaalde excursies. Wanneer er iets (bijvoorbeeld: ziekte of verwonding) gebeurt met de klant, zal Green Peru Adventure elke mogelijke activiteit ondernemen om zorg te dragen voor de veiligheid en goede gezondheid van de klant, maar de kosten hiervan zullen volledig betaald worden door de klant.

7. De klant accepteert het risico van de avontuurlijke tour zoals rafting, kayaking, mountainbiking, trekking en elke andere sport die mogelijk gevaarlijk is.

D) PRIJZEN

Onze prijzen zijn in US Dollars en zijn inclusief belastingen, maar zonder de eventuele (electronische) transactiekosten die in rekening gebracht worden door uw bank. Op het moment van uw reservering staan alle prijzen vast en kunnen niet meer worden veranderd, met uitzondering van de prijzen van vliegtickets. Helaas is het moeilijk te anticiperen op de variabiliteit van de prijzen van de vliegtickets. Mogelijk kiezen we ervoor om aanvankelijk de hoogste prijs in rekening te brengen, maar herzien wij de prijs wanneer de kosten lager uitvallen. Om die reden zijn al onze prijzen gebaseerd op onze laatste informatie en zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen in het geval van wijzigingen. Alle services die deel uitmaken van het programma zijn inbegrepen in de prijs.

E) RESERVERINGEN EN BETALING

1. We accepteren schriftelijke reserveringen ontvangen per e-mail in combinatie met een aanbetaling van 60% van de gehele prijs op de bankrekening van Green Peru Adventures of door middel van Paypal of Western Union. Bij aanvraag zullen we u de gegevens sturen.

De aanbetaling bedraagt 60% van de gehele prijs plus 10% voor de aanbetaling van de transactiekosten.

2. Na het ontvangen van de reservering en de aanbetaling van 60% zullen we de klant een bevestiging van het programma, een betalingsbewijs en aanvullende informatie sturen.

3. Het resterende bedrag ter hoogte van 40% moet uiterlijk twee dagen voor het begin van de tour betaald worden. Wanneer u arriveert op dezelde dag als het begin van de tour, moet het resterende deel van 40% van het bedrag één week van te voren betaald worden aan de hand van bovenstaande betalingsmethoden. De klant betaalt alle banktransactiekosten. Wanneer wij de betaling niet (op tijd) ontvangen, behouden wij ons het recht voor om de reservering te annuleren. We zullen de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

4. Onze banken zijn de ABN AMRO (Nederland) en Bank of America (US), online betalingen kunnen gedaan worden door middel van Western Union en Paypal. Onze bankgegevens zullen u toegestuurd  worden bij aanvraag.

5. Bij last-minute reserveringen (minder dan drie dagen voor aanvang van de tour) accepteren we alleen directe betalingen via internet. We kunnen de tour alleen reserveren nadat we het volledige bedrag ontvangen hebben.

F) 
ANNULERINGEN

1a. Wanneer de klant besluit om de gereserveerde tour te annuleren, bestaat er een mogelijke gedeeltelijke restitutie van de kosten. Dit is afhankelijk van het besluit van Green Peru Adventures en is gebaseerd op onderstaande criteria.

2a. Bij een aanbetaling van 60% kan maximaal 20% gerestitueerd worden. Wanneer Green Peru Adventures reserveringen gemaakt heeft bij derde partijen (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, Titicaca eilanden of elke andere excursie) die al betaald zijn, is de restitutie afhankelijk van de condities van deze derde partij.

Let op: als gevolg van de strenge regels van de Peruaanse overheid met betrekking tot het lopen van de Inca Trail en het bezoeken van de archeologische locatie Machu Picchu, bestaat er geen restitutie voor het bedrag dat voor de reservering van deze tochten betaald is.

3a. Bij de betaling van het totale bedrag bestaat er een maximale restitutie van 50%. Wanneer Green Peru Adventures reserveringen gemaakt heeft bij derde partijen (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, Titicaca eilanden of elke andere excursie) die al betaald zijn, is de restitutie afhankelijk van de condities van deze derde partij.

4a. In het geval van annulering door de klant, zullen onze touroperators de volgende kosten in rekening brengen voor elke tour naar Machu Picchu:

– Elke annulering van 61 dagen of meer voor aanvang van vertrek resulteert in annuleringskosten van 10% van het totaal betaalde bedrag per persoon ten behoeve van administratiekosten. Het overige deel van het bedrag zal gerestitueerd worden.

–  Elke annulering van minder dan 61 dagen voor aanvang van vertrek resulteert in annuleringskosten van 100% van het totaal betaalde bedrag.

5a. Uitzonderlijke omstandigheden
Wanneer een tour geannuleerd wordt als gevolg van ernstige en aantoonbare ziekte of wegens andere ernstige omstandigheden, dient de klant onderstaande regels in acht te
nemen:

a. Alleen schriftelijke annuleringen kunnen geaccepteerd worden.

b. In geval van ziekte van de klant of een eerstegraads familielid van de klant, dient een schriftelijke medische verklaring in het Engels overhandigd te worden, die geevalueerd wordt door een arts van Green Peru Adventures.

c. Green Peru Adventures zal de omstandigheden evalueren samen met de klant en een gedeeltelijke restitutie overwegen, exclusief de kosten voor toegangsbewijzen (bijvoorbeeld voor Machu Picchu).

6a. Een klant die uit eigen beweging niet deelneemt aan een activiteit tijdens het programma kan geen aanspraak maken op restitutie.

G) TIJDENS DE TOUR

1. Bij het boeken van een tour met begeleiding van een gids, bieden we een ervaren en/ of goed getrainde gids, die voorbereid is om de meest mogelijke omstandigheden het hoofd te bieden. Echter, ook hij of zij zou geconfronteerd kunnen worden met nieuwe mstandigheden, waarbij we om uw begrip vragen.

2. Onze gidsen zijn goed op de hoogte van de locale gebruiken en omgeving. We raden de reiziger aan om een pocketgids mee te nemen om nog meer te leren over de plaatsen die bezocht worden.

3. Tijdens de tour bieden we standaard accommodatie, die in overeenstemming is met de prijs van onze tour en de locale omstandigheden.

4. Het transport tijdens de tour kan zowel openbaar of privé zijn en bestaat mogelijk uit vervoer per bus, taxi, boot, trein of anders. We doen ons best om samen te werken met betrouwbare agentschappen, maar als gevolg van omstandigheden kunnen de services anders zijn dan beloofd.

5.Wanneer iemand de studentenprijs heeft betaald, dient hij of zij te alle tijde zijn studentenkaart bij zich te dragen.

6. NEEMT U UW ORIGINELE PASPOORT MEE GEDURENDE ELKE TOUR. Wanneer u om welke reden dan ook uw paspoort heeft vernieuwd nadat wij uw entreebewijzen hebben gekocht, dient u naast uw nieuwe paspoort ook uw oude paspoort bij zich te dragen.

7. De klant geeft de uitrusting terug in dezelfde conditie als waarin hij of zij deze ontvangen heeft of betaalt voor elke toegebrachte schade.

H) WIJZIGINGEN VAN HET PROGRAMMA

Bij wijziging van een al gereserveerd programma zullen 30 US Dollars administratiekosten in rekening worden gebracht  aan de klant. De mogelijkheid tot wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijke extra kosten (bijvoorbeeld: wijziging van een vliegticket, extra overnachting) zullen altijd betaald worden door de klant.

I) SCHADE, VEROORZAAKT DOOR DE KLANT

De klant verplicht zich om te voldoen aan alle voorschriften van Green Peru Adventures om een goede reis te kunnen garanderen. We wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in het geval van materiële of persoonlijke schade als gevolg van acties, onwettig gedrag of verwaarlozing door onze klanten. Alle schadevergoedingen en kosten, ook die die opgeeist worden door derde partijen, zullen volledig betaald worden door deklant, die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de veroorzaakte schade. Bovendien behouden we ons het recht voor om de rest van het programma te annuleren in buitengewone gevallen.

J) ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In het geval van een buitengewone situatie die niet genoemd wordt in dit document, waarin beide partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, zullen we de zaak presenteren aan de bestuurlijke en justitiële autoriteiten van Peru.

Bedankt
Een hartelijke groet
GREEN PERU ADVENTURES